קוד אתי למקצוענים בפרויקט

בעלי הסמכת מכון לניהול פרויקטים מחויבים בקוד האתי הבא למקצוענים בפרויקט.

 • כמקצוענים בפרויקט, אנו ננהל את העסק שלנו ביושר ובאתיקה בכל מקום בו אנו פועלים בעולם. נשפר ללא הרף את איכות השירותים שלנו וניצור מוניטין של יושר, הוגנות, כבוד, אחריות, יושרה, אמון ושיפוט עסקי תקין.
 • שום התנהלות לא חוקית או לא מוסרית היא לטובתנו כמקצוענים בפרויקט. לא נתפשר על עקרונותינו לטובת יתרון לטווח הקצר; אלא אנו מקפידים על סטנדרטים גבוהים של יושר אישי.
 • כמקצוענים בפרויקטים, לעולם אסור לנו לאפשר לאינטרסים האישיים שלנו להתנגש, או להיראות מתנגשים, עם האינטרסים של לקוחותינו. עלינו להקפיד מאוד להיות כנים בכל תקשורת בעלי העניין. אנו גם נמנע משימוש באנשי הקשר של הלקוחות שלנו לקידום עסק פרטי או אינטרסים אישיים משלנו על חשבון הלקוחות או שלוחותיהם.
 • שום שוחד, קיקבקים או תמורה או תמורה דומה אחרת לא יינתנו לאף אדם או ארגון על מנת למשוך או להשפיע על עסקים. כמקצוענים בפרויקט, נימנע ממתנה או קבלה של מתנות, דמי דמי, אגרות, בונוסים או בידור מוגזם על מנת למשוך או להשפיע על עסקים.
 • כמקצוענים בפרויקט, לעיתים קרובות נשיג מידע קנייני, חסוי או רגיש לעסקים ועלינו לנקוט בצעדים מתאימים בכדי להבטיח כי מידע כזה מוגן בקפדנות. מידע זה יכול לכלול תוכניות עסקיות אסטרטגיות, תוצאות תפעוליות, אסטרטגיות שיווק, רשימות לקוחות, רישומי כוח אדם, רכישות והפסקות חוזרות, השקעות חדשות ועלויות ייצור, תהליכים ושיטות. מידע עסקי קנייני, חסוי ורגיש אודות לקוחותינו, שלוחותיהם ואנשים פרטיים יטופל ברגישות ובדיסקרטיות ויופץ רק על בסיס צורך לדעת.
 • כמקצוענים בפרויקט, נימנע מאיסוף מודיעין של מתחרים באמצעים לא לגיטימיים ונימנע מפעולה לפי ידע שנאסף בצורה כזו. אנו נבקש להימנע מהגזמה או זלזול בהשוואה בין השירותים והכשירות של מתחרי לקוחותינו או המתחרים שלנו.
 • כמקצוענים בפרויקטים, אנו מצייתים לכל החוקים והמדיניות של הלקוחות ופועלים בכבוד ובאחריות כלפי אחרים בכל ההתנהלות שלנו. אנו מסכימים לגלות התנהגות לא אתית, לא כנה, מרמה ולא חוקית ישירות להנהלת לקוחותינו. כמקצוענים בפרויקט, אנו מנהלים משא ומתן בתום לב ולא נוהגים בצורה פוגענית כלפי אחרים. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים.
 • כמקצוענים בפרויקט, איננו עוסקים בהתנהגות מתעתעת או מעבירים אותה, לרבות חצאי אמיתות, מחדלים מהותיים, הצהרות כוזבות או מטעות או מסירת מידע מהקשרם הדרוש בכדי להפוך את ההצהרה לחסרה. עלינו להיזהר במיוחד כדי למנוע הצגה מוטעית של אומדני הפרויקט שלנו ותחזיותיהם לבעלי העניין; אלא כל הערכות צריכות להתבסס על טכניקות חיזוי קפדניות ושקופות.
 • כמקצוענים בפרויקט, איננו משתמשים בעדפות או נפוטיזם בקבלת החלטות על העסקה ופיטורים או במתן חוזים. כמו כן, איננו מפלים בעבודה או במתן חוזים על בסיס גזע, מין, דת, גיל, נטייה מינית, מקור לאומי, נכות, מצב משפחתי או משפחתי, או כל קטגוריה מוגנת או פסולה אחרת.
 • כמקצוענים בפרויקט, אנו חושפים באופן מלא את כל הסכסוכים הפוטנציאליים ללקוחותינו. אם נוצר ניגוד אינטרסים פוטנציאלי, אנו נמנעים מלהיות חלק מתהליכי קבלת החלטות עד אשר בעלי העניין יוכלו להחליט בהסכמה מדעת האם המשך מעורבותנו ראויה לאור הסכסוך הפוטנציאלי.
 • כמקצוענים בפרויקט, אנו שואפים למלא את ההתחייבויות שאנו מתחייבים. אנו לוקחים בעלות על הטעויות שלנו ועושים תיקונים מהירים; כאשר אחרים שיש לנו אחריות עליהם עושים טעויות, אנו מיידעים את השגיאות הללו לבעלי העניין המתאימים וננקטים צעדים מתקנים.