Kod Etika untuk Profesional Projek

Pemegang sijil Institut Pengurusan Projek terikat dengan Kod Etika berikut untuk Profesional Projek.

 • Sebagai Profesional Projek, kami akan menjalankan perniagaan kami dengan jujur dan beretika di mana sahaja kami beroperasi di dunia. Kami akan terus meningkatkan kualiti perkhidmatan kami dan akan mencipta reputasi untuk kejujuran, keadilan, rasa hormat, tanggungjawab, integriti, kepercayaan dan pertimbangan perniagaan yang baik.
 • Tiada tingkah laku yang menyalahi undang-undang atau tidak beretika adalah kepentingan terbaik kami sebagai Profesional Projek. Kami tidak akan berkompromi dengan prinsip kami untuk keuntungan jangka pendek; sebaliknya, kami akan mematuhi standard integriti peribadi yang tinggi.
 • Sebagai Profesional Projek, kita tidak boleh membiarkan kepentingan peribadi kita bertentangan, atau nampaknya bertentangan, dengan kepentingan pelanggan kita. Kita mesti sangat berhati-hati untuk bersikap jujur dalam semua komunikasi pihak berkepentingan. Kami juga akan mengelakkan daripada menggunakan kenalan pelanggan kami untuk memajukan perniagaan peribadi atau kepentingan peribadi kami dengan mengorbankan pelanggan atau sekutu mereka.
 • Tidak ada sogokan, sogokan atau imbuhan atau pertimbangan serupa lainnya yang akan diberikan kepada mana-mana orang atau organisasi untuk menarik atau mempengaruhi perniagaan. Sebagai Profesional Projek, kami tidak akan memberi atau menerima hadiah, ganjaran, bayaran, bonus atau hiburan yang berlebihan untuk menarik atau mempengaruhi perniagaan.
 • Sebagai Profesional Projek, kita sering akan memperoleh maklumat hak milik, sulit atau perniagaan yang peka dan mesti mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan bahawa maklumat tersebut dilindungi dengan ketat. Maklumat ini boleh merangkumi rancangan perniagaan strategik, hasil operasi, strategi pemasaran, daftar pelanggan, catatan personel, pemerolehan dan penjualan yang akan datang, pelaburan baru, dan kos, proses dan kaedah pembuatan. Maklumat perniagaan hak milik, sulit dan sensitif mengenai pelanggan kami, sekutu mereka, dan individu akan dilayan dengan kepekaan dan budi bahasa dan hanya akan disebarkan berdasarkan keperluan yang perlu diketahui.
 • Sebagai Profesional Projek, kami akan menahan diri dari mengumpulkan kecerdasan pesaing dengan cara yang tidak sah dan tidak bertindak berdasarkan pengetahuan yang telah dikumpulkan sedemikian rupa. Kami akan berusaha untuk mengelakkan membesar-besarkan atau meremehkan perbandingan perkhidmatan dan kecekapan pesaing pelanggan kami atau pesaing kami sendiri.
 • Sebagai Profesional Projek, kami mematuhi semua undang-undang dan dasar pelanggan dan bertindak dengan hormat dan bertanggungjawab terhadap orang lain dalam semua urusan kami. Kami bersetuju untuk mendedahkan tingkah laku yang tidak beretika, tidak jujur, curang dan menyalahi undang-undang secara langsung kepada pengurusan pelanggan kami. Sebagai Profesional Projek, kami berunding dengan niat baik dan tidak bertindak kasar terhadap orang lain. Kami menghormati hak milik orang lain.
 • Sebagai Profesional Projek, kami tidak terlibat dalam atau memaafkan tingkah laku menipu, termasuk separuh kebenaran, ketinggalan material, pernyataan palsu atau mengelirukan, atau memberikan maklumat di luar konteks yang diperlukan untuk membuat pernyataan itu tidak lengkap. Kita harus berhati-hati untuk mengelakkan penyalahgunaan anggaran dan ramalan projek kita kepada pihak berkepentingan; sebaliknya, semua anggaran harus berdasarkan teknik ramalan yang teliti dan telus.
 • Sebagai Profesional Projek, kami tidak menggunakan pilih kasih atau nepotisme dalam pengambilan dan pemecatan keputusan atau pemberian kontrak. Kita juga tidak melakukan diskriminasi dalam pengambilan atau pemberian kontrak berdasarkan bangsa, jantina, agama, usia, orientasi seksual, asal kebangsaan, kecacatan, status perkahwinan atau keluarga, atau kategori lain yang dilindungi atau tidak wajar.
 • Sebagai Profesional Projek, kami sepenuhnya mendedahkan kemungkinan konflik kepada pelanggan kami. Sekiranya konflik kepentingan yang berpotensi timbul, kami menahan diri untuk tidak menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan sehingga pihak berkepentingan dapat memutuskan dengan persetujuan yang dimaklumkan apakah keterlibatan berterusan kami sesuai dengan kemungkinan konflik tersebut.
 • Sebagai Profesional Projek, kami berusaha untuk memenuhi komitmen yang kami buat. Kami mengambil alih kesilapan sendiri dan membuat pembetulan segera; apabila orang lain yang bertanggung jawab membuat kesalahan, kami segera menyampaikan kesalahan tersebut kepada pihak berkepentingan yang sesuai dan mengambil tindakan pemulihan.